Mensen met schulden worden gediscrimineerd!

Mensen die te maken hebben met problematischeschulden worden tomeloos gediscrimineerd in dit land. De wettelijke bescherming die er is voor mensen met schulden de “zogeheten beslagvrijevoet” is een wassen neus die geen enkele bescherming bied tegen de graaicultuur van (gerechts)deurwaarders.

Het zijn niet alleen de (gerechts)deurwaarders die de beslagvrijevoet te pas en te onpas met voeten treden maar het is ook de rijksoverheid zelf die daar aktief aan meedoet. Toeslagen in de vorm van huursubside, zorgtoeslag etc. zijn door de politiek verzonnen instrumenten om de “arme kant” van Nederland met een fopspeen zoet te houden.  Ondanks de toeslagen kunnen grote aantallen nederlanders in het geheel niet maandelijks rondkomen met hun inkomen.  Vanuit een minimumloon kan wekelijks nog geen 25 euro gemist worden laat staan bij iemand die van 90% van de bijstandsnorm moet rondkomen!!  

 De politiek verwijst maar al te gemakkelijk naar het bestaan van het socialevangnet dat feitelijk niets meer is dan de (bijzondere)bijstand maar die moet vrijwel altijd worden terugbetaald zodat je daar niets mee opschiet en je nog meer schulden en ellende krijgt. 

Het niet kunnen betalen van de zorgpremie voor de ziektekostenverzekering is meer gewoonte dan uitzondering geworden. De door politieke zuipschuiten bedachte bestuursrechtelijkeboete die na zes maanden betalingsachterstand wordt toegepast en bronheffing heet is discriminatie in je reinste vorm en zorgt ervoor dat er alsmaar meer problemen ontstaan bij de hier genoemde groepen. Naast de bronheffing is de kans groot dat ook de zorgtoeslag wordt ingevorderd of omgeleid dit heeft voor mensen met een inkomen van amper 90% van de bijstandsnorm misdadige gevolgen.

De portemonnee van deurwaarders en de  staatskas wordt goed gevuld door weerloze wanbetalers. Ziektekostenverzekeraars en verzekeringsnemers die de torenhoge zorgpremie nog wel kunnen betalen krijgen straks de rekening van de jacht op winst gepresenteerd.

De inning van de bestuursrechtelijkepremie  wordt in opdracht van het Zorginstituut Nederland door het CJIB verricht, zij kijken net als deurwaarders nergens naar en leggen uitspraken van rechters omtrent het invorderen van zorgtoeslag naast zich neer omdat de politieke zuipschuiten op het pluche opzettelijk geen beslagverbod en beslagvrijevoet hebben aangebracht voor de zorgtoeslag. Ter verduidelijking merken wij op dat er al heel wat gerechtelijkeuitspraken zijn te vinden waarin is vermeld dat het beslag op zorgtoeslag ongedaan moet worden gemaakt maar daar trekken vooral de deurwaarders zich niets van aan omdat een dergelijk vonnis alleen betrekking heeft op de persoon die het heeft aangespannen.

Deurwaarders verwijzen naar het feit dat zij de rechtspraak met belangstelling op dit punt blijven volgen en ondertussen gaan zij vrolijk door met invorderen. De politiek met een klein beetje verstand en verantwoording zou zich moeten afvragen wat er gebeurt als de huidige toepassing van invordering op de zorgtoeslag inderdaad onterecht is. De deurwaarders zullen natuurlijk om het hardst schreeuwen dat zij alles al hebben afgerekend en niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden of zijn voor de schade die is ontstaan vanuit onrechtmatige invordering.

Er zal ook worden geroepen dat een ieder die schade heeft opgelopen niet moet zeuren omdat er ondertussen al een flink deel van de (sociale)schuld is afgelost en de schade alleen tot gevolg heeft dat men eerder van de schuld af is. Men vergeet in een dergelijk geval liever de extrakosten over andere of zelfs de nieuwe ontstane schulden en (natuurlijk) torenhoge gerechtelijkekosten.

Wij hebben al heel lang (30 jaar)  geleden  de ontdekking gedaan dat elke ingevorderde euro door een deurwaarder 30 euro medische of psychiatrischezorg oplevert voor onze gezondheidszorg en samenleving. Door de KBVG is eerder de uitspraak gedaan dat bij mensen met problematischeschulden gewoon moet worden kunnen ingevorderd omdat zij anders geen deel meer zouden uitmaken van de samenleving en derhalve in socialezin zouden worden uitgesloten. Het vorenstaande is dan ook werkelijk als waanzinnig te beschrijven. Iemand slechts 90% van de bijstandsnorm te laten overhouden van zijn toch al minimale inkomen vanuit de beslagvrijevoet of zelfs nog minder zorgt sowieso voor sociale uitsluiting en isolement!!

Hele volkstammen zijn tegenwoordig afhankelijk van de voedselbank hetgeen meer dan schandalig is!! Het wordt dan ook de hoogste tijd dat de arme kant van nederland zich gaat verenigen, en hier ligt dan ook een ernorme taak voor de (nieuwe)(vak)bond die in deze huidige tijd niets meer heeft in te brengen heeft bij werkgevers CAO-s en de corrupte politiek. Iedere keer opnieuw wordt er geroepen dat het crisis is, maar die crisis wordt veroorzaakt door een heleboel graaiende rijken die de arme kant van Nederland keer op keer laten barsten.

Nederland heeft een onbeheersbaar oerwoud van collectebussen en charitatieve instellingen en stichtingen maar ondanks dat zien wij dat er dagelijks mensen uit hun sociale huurhuis worden gezet vanwege onvoldoende inkomen. Het verhaal is bij duizenden schuldenaren precies hetzelfde nl. amper 1.050 euro netto inkomen waarop bronheffing van toepassing is zodat uiteindelijk 900 euro overblijft waarvan de huur van 700 euro (inclusief servicekosten)moet worden voldaan en 200 euro huursubsidie wordt ontvangen terwijl de zorgtoeslag (ook) wordt ingevorderd.   

Het is nog even wachten maar dan worden er ongetwijfeld weer miljarden euro’s op tafel gelegd voor de vele duizenden vluchtelingen die wat later ook de weg zullen (moeten) vinden naar de voedselbank vanwege het ontbreken van werk en voldoende inkomen voor mensen onderaan de socialeladder. In het nabije verleden gingen eerst de Vietnamese bootvluchtelingen voor op de eigen inwoners, daarna de Chilenen, de Afrikanen, Afghanen, de Irakezen,  deTamils, Eritrea, Somalie, Syrie etc. etc. ze zijn kennelijk altijd zieliger dan de mensen (in nood) in eigen land die dringend hulp nodig hebben.  

De auteur van deze site daagt iedere hulpverlener, fonds of rijkeweldoener uit om hulp aan te bieden aan de auteur van deze site!!!  

deurwaardersschandalen@gmail.com